Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Openstelling functie 'Administratief medewerker (Bibliotheek)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Administratief medewerker (Omgeving)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0626 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0644 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

11

Burgerzaken - Inspectie FOD Binnenlandse Zaken - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

12

Technische dienst - Aanleg picknickplek - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

13

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Overzicht punten

 

14

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/02/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.