Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

07

Financiën (gemeente) - Organisatie daguitstap Administratie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Aanleg wervingsreserve functie 'Administratief medewerker Bibliotheek' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

12

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Administratief medewerker Bibliotheek' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

13

Personeelszaken - Openstelling functie 'Logistiek medewerker' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

14

Personeelszaken - Openstelling functie 'Technisch assistent' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

15

Personeelszaken - Beoordeling kandidaturen functie 'Voorwerker (gebouwen)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

16

Personeelszaken - Beoordeling kandidaturen functie 'Voorwerker (wegen)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

17

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

18

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0472 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

19

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0475 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

20

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-026: aankoop betonproducten, natuursteenslag en basalt - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

21

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-027: aankoop betonstraatstenen - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

22

Overheidsopdrachten - Rioleringsproject Schabos - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

23

Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

24

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Bar Pelouse' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

25

Technische dienst - Aanvraag vergunning werken Proximus - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

26

Technische dienst - Dossier 2021-018 - Leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer atletiekterrein en looppiste Ter Kommen - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

27

Jeugd - Aanvraag vlaggen Chiro Hoeselt centrum - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

28

School - Aanvraag gebruik polyvalente ruimte GBS Alt-Hoeselt - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

29

Secretariaat (gemeente) - Vredesdag aan de IJzer - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

30

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 26 augustus 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

31

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2021-09 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

32

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2021-10 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

33

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0453 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021