Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

07

Financiën (gemeente) - Organisatie daguitstap Administratie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Aanleg wervingsreserve functie 'Administratief medewerker Bibliotheek' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

12

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Administratief medewerker Bibliotheek' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

13

Personeelszaken - Openstelling functie 'Logistiek medewerker' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

14

Personeelszaken - Openstelling functie 'Technisch assistent' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

15

Personeelszaken - Beoordeling kandidaturen functie 'Voorwerker (gebouwen)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

16

Personeelszaken - Beoordeling kandidaturen functie 'Voorwerker (wegen)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

17

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

18

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0472 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

19

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0475 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

20

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-026: aankoop betonproducten, natuursteenslag en basalt - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

21

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-027: aankoop betonstraatstenen - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

22

Overheidsopdrachten - Rioleringsproject Schabos - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

23

Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

24

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Bar Pelouse' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

25

Technische dienst - Aanvraag vergunning werken Proximus - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

26

Technische dienst - Dossier 2021-018 - Leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer atletiekterrein en looppiste Ter Kommen - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

27

Jeugd - Aanvraag vlaggen Chiro Hoeselt centrum - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

28

School - Aanvraag gebruik polyvalente ruimte GBS Alt-Hoeselt - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

29

Secretariaat (gemeente) - Vredesdag aan de IJzer - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

30

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 26 augustus 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

31

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2021-09 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

32

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2021-10 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

33

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0453 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.