Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Belasting- en retributiereglementen - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Subsidies thuisbatterijen - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2023-034 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-043: renovatie en isolatie daken pastorij Romershoven - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-045: aankoop strooizout - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-064: aankoop automatische externe defibrillators (AED) - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-061: onderhoud buurtwegen 2022-2023 - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

15

Preventie - Bestrijding Aziatische hoornaar - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

16

Secretariaat (gemeente) - Mailmigratie naar Bilzen-Hoeselt platform - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

17

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 30 november 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.