Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Belasting- en retributiereglementen - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Subsidies thuisbatterijen - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2023-034 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-043: renovatie en isolatie daken pastorij Romershoven - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-045: aankoop strooizout - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-064: aankoop automatische externe defibrillators (AED) - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-061: onderhoud buurtwegen 2022-2023 - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

15

Preventie - Bestrijding Aziatische hoornaar - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

16

Secretariaat (gemeente) - Mailmigratie naar Bilzen-Hoeselt platform - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023
Overzicht punten

 

17

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 30 november 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/11/2023