Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

07

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0686 - Advies beroepsprocedure - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0715 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0733 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0735 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Voorkooprecht leegstaande woning - Weigering

 

Geweigerd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Juridische ondersteuning dossier PFAS - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

16

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2023-014 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-028: leveren en plaatsen gaashekwerk - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2012-051: opmaak RUP Handel - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

19

Overheidsopdrachten - Dossier 2013-035: opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herziening BPA Stationsbuurt' - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

20

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Straatbarbecue Boomgaardstraat' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

21

Lokale economie - Verlenging gebruikersovereenkomst Locatus Online - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

22

Technische dienst - Offerte Fluvius voor de netuitbreiding Industrielaan - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

23

Technische dienst - Grondwerken Fluvius - Hooilingenstraat - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

24

School - Delegatie ondertekening getuigschriften basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

25

Secretariaat (gemeente) - Toegevoegde agenda gemeenteraad 22 juni 2023 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/06/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.