Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Recyclageparkwachter' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0849 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Aanvraag vrijstelling heffing op leegstand - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-059: aankoop zeecontainers - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-016: aankoop dassenburcht en speeltuigen - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-012: verbouwing foyer Ter Kommen - Meerwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

13

Burgerzaken - Verkiezingen 9 juni 2024: kieslocatie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

14

Burgerzaken - Verkiezingen 9 juni 2024: locaties aanplakborden - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

15

Burgerzaken - Verkiezingen 9 juni 2024: waardebon medewerkers - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

16

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de wandeling 'De Haspengouwse 99' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

17

Mobiliteit - Aanvraag plaatsing promoborden n.a.v. de fuif 'Luca's Legacy' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

18

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Kermis Alt-Hoeselt' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

19

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Pinksterkermis & avondmarkt 2024' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

20

Preventie - Organisatie Pinksterkermis 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

21

Technische dienst - De Watergroep - Netaanpassing Gansterenstraat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

22

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 25 april 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.