Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Pensioen logistiek medewerker - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

07

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0523 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0546 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0547 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Compostbedeling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

12

Technische dienst - Offerte Fluvius voor de optimalisatie van de buitenverlichting site Ter Kommen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

13

School - Aanvraag 'Dienstonderbreking tijdelijk andere opdracht' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

14

School - Aanvraag 'Verlof wegens overmacht n.a.v. corona' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

15

School - Tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

16

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 27 januari 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.