Overzicht punten

 

1

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

2

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

3

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

4

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

6

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

7

Personeelszaken - Openstelling administratief medewerker - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

8

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

9

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0271 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0311 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0323 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Stopzetting bedeling en verkoop afvalrecipiënten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-049: aankoop garagekrik en decoupeerzaag - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-015: onderhoud wegen 2020-2021 - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Omgevingswerken Sint-Hubertuszaal - Meerwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Verbouwing Sint-Hubertuszaal: gevelsluiting - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Wegenis- en rioleringswerken Aquafinproject ‘Verbindingsriolering Schalkhoven' - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Wegenis- en rioleringswerken Infraxproject ‘Alt-Hoeselt St-Lambertusstraat e.a.’ en Aquafinproject ‘Verbindingsriolering Alt-Hoeselt' - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

19

Overheidsopdrachten - Wegenis- en rioleringswerken Infraxproject ‘Alt-Hoeselt St-Lambertusstraat e.a.’ en Aquafinproject ‘Verbindingsriolering Alt-Hoeselt' - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

20

Jeugd - Vrijwilligersvergoeding speelpleinanimatoren 2020 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

21

Jeugd - Subsidies jeugd 2020 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

22

Jeugd - Aanvraag plaatsing sjorconstructies Chiro's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

23

Secretariaat (OCMW) - Afbraak opstallen voetbalterreinen Alt-Hoeselt - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

24

Secretariaat (gemeente) - Aanvraag Sint-Vincentiusvereniging, afdeling Kortessem, inzake afgevoerde bibliotheekboeken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Overzicht punten

 

25

Secretariaat (gemeente) - Administratieve stage - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2020
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.