Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

06

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0837 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

07

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0855 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Aanvraag gebruik recyclagepark Chiro Hern - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-050: uitvoeren archeologisch onderzoek sportpark Hoeselt - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-013: leveren en plaatsen afsluiting begraafplaats Alt-Hoeselt - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-021: aankoop papier - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

12

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Buitenspeeldag 2024' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

13

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Rommelmarkt O.L.V.-parochie' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

14

Mobiliteit - Aanvraag plaatsing promoborden op gemeente- en gewestwegen n.a.v. 'Rommelmarkt O.L.V.-parochie' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

15

Mobiliteit - Aanpassing fietspad Lindekapelstraat/Trulstraat - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

16

Technische dienst - Grondwerken Oude Nederbaan - Fluvius - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

 

17

Jeugd - Reglement speelstraten - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.