Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Belasting- en retributiereglementen - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Statistieken ziekteverzuim - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Wijkwerken 4de kwartaal 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0758 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0760 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0761 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0763 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2023-031 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Dagvaarding Appeltans - Inleidingszitting i.h.k.v. milieuovertredingen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Hemelwater- en droogteplan (HWDP) Hoeselt - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Dossier 2017-004: aanleg stoepen en parking - Definitieve oplevering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-034: vergroening begraafplaats Alt-Hoeselt - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-045: aankoop strooizout - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

19

Mobiliteit - Opstart overleg stad Bilzen inzake vrachtverkeer Droogbroekstraat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

20

Preventie - Griepvaccinatie personeel 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

21

Secretariaat (gemeente) - Organisatie 11-novemberviering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023