Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Ontwerp jaarrekening 2023 - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Betaalbaarstelling vakantiegeld - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Organisatie sportdag - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0847 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0857 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0871 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2024-014 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-018: leveren en plaatsen klimaatregeling - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-021: aankoop papier - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-022: aankoop schrobzuigmachine - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-031: leveren en plaatsen sierhekwerk - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

19

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-034: outsourcing IT-medewerker - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

20

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-034: vergroening begraafplaats Alt-Hoeselt - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

21

Mobiliteit - Inrichting éénrichtingsverkeer Rode Kruislaan + ontharding zijstrook - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

22

Mobiliteit - Aanbrengen halfverharding Industrielaan - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

23

Mobiliteit - Aanbrengen wegmarkering parking BKO Hoeselt centrum - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

24

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Hoeselt Run' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

25

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Muzikale kermis Alt-Hoeselt' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

26

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Tik Tak Circus' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

27

Mobiliteit - Aanvraag plaatsing promoborden Tik Tak Circus - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

28

Lokale economie - Aanvraag tijdelijke drankvergunning 'Bar Ami' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

29

Technische dienst - Offerte verledding Gansterenstraat e.a. - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

30

Bibliotheek - Organisatie opendeurdag bibliotheek 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

31

Cultuur - Personeelsuitstap 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.