Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Aanpassing gebruikersovereenkomst wijk-werken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

06

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

07

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0787 - Beroepsprocedure - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0856 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning - melding 2024/0870 - Aktename

 

Akte genomen

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning - melding 2024/0874 - Aktename

 

Akte genomen

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Aankoop laptops onderwijs - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Toewijzing studieopdracht doortocht gewestweg N730 door Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

14

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Demervalleitreffen & Demerrock' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

15

Mobiliteit - Aanvraag plaatsing promoborden 'Demervalleitreffen & Demerrock festival' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

16

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Droogbroekfeesten 2024' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

17

Mobiliteit - Aanvraag plaatsing promoborden 'Droogbroekfeesten' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

18

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Wielerwedstrijd juniores' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

19

Mobiliteit - Aanvraag plaatsing promoborden 'Hoeselt Run' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

20

Technische dienst - Fluvius - Jaaractieplan verledding 2025 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

21

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

22

Personeelszaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Selectie celverantwoordelijke administratieve pool Vrije Tijd en celverantwoordelijke administratieve pool Mens - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.