Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Budgetjaar 2021: ambtelijke verschuiving type 1 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Technisch assistent' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Stand van zaken tuchtprocedure bibliothecaris - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Vaststelling rechtspositieregeling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0427 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2021-02 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-013: verbouwing Sint-Hubertuszaal: binnenafwerking - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-019: ontgravingen begraafplaats Hoeselt centrum - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-021: aanleg plankenpad kluizenaarswandeling - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-031: aankoop rekenmethode - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Wegenis- en rioleringswerken Aquafinproject ‘Verbindingsriolering Schalkhoven' - Meerwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Wegenis- en rioleringswerken Aquafinproject ‘Verbindingsriolering Schalkhoven' - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - VBR Schalkhoven - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

18

Mobiliteit - Engagementsverklaring Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en Fluvius m.b.t. heraanleg doortocht gewestweg N730 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Standpunt klacht bij Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tegen 'Gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 april 2021 houdende de aankoop van een perceel landbouwgrond in het RUP IV Industriezone' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/06/2021