Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Aangifte arbeidsongeval - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0853 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Openbaar onderzoek omgeving van het kasteel Ter Borch - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2024-015 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Toetreding tot toepassing 'Schulinck Omgevingsrecht' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-032: aankoop wifi-apparatuur - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

15

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Straatnaamwijziging - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

16

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Hoeselt Run - kleine parking SC Ter Kommen' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

17

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Hoeselt Run' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

18

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Straatbarbecue Boomgaardstraat' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 27 juni 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.