Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Bezwaarschrift nr. 2021/11/01 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Budgetjaar 2021: ambtelijke verschuiving type 1 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Pensioen technisch assistent - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Ontslag in onderling akkoord - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

12

Personeelszaken - Openstelling voorwerker gebouwendienst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

13

Personeelszaken - Openstelling voorwerker wegendienst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0340 - beroepsprocedure - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0434 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

16

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0437 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

17

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0438 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

18

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0442 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

19

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0460 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

20

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0461 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

21

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0463 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

22

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0465 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

23

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0466 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

24

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0467 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

25

Omgeving - Boeteprocedure holle wegen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

26

Omgeving - Opname vergunningenregister - Stationsstraat 41 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

27

Omgeving - Lijst leegstaande woningen 2021 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

28

Omgeving - Interventies gft-containers - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

29

Overheidsopdrachten - Dossier 2012-051: aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Handel' - Verrekening 1 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

30

Overheidsopdrachten - Dossier 2012-051: aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Handel' - Verrekening 2 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

31

Overheidsopdrachten - Dossier 2013-035: aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Herziening BPA Stationsbuurt' - Verrekening - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

32

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-024: uitgraven en leggen stoepen 2021-2022 - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

33

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-033: aankoop urnenkelders - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

34

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-034: aankoop papier - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

35

Overheidsopdrachten - VBR Schalkhoven - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

36

Overheidsopdrachten - Wegenis- en rioleringswerken Aquafinproject ‘Verbindingsriolering Schalkhoven' - Vorderingsstaat 18 (eindstaat) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

37

Overheidsopdrachten - Wegenis- en rioleringswerken Aquafinproject ‘Verbindingsriolering Schalkhoven' - Eindafrekening der werken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

38

Overheidsopdrachten - Terugbetaling kasprovisie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

39

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Rommelmarkt Bormanshof' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

40

Mobiliteit - Aanvraag speelstraat - Goedkeuring

 

Geweigerd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

41

Technische dienst - Proces-verbaal definitieve oplevering N730 Bilzersteenweg x E313 - Boudewijnlaan x Industrielaan - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

42

Technische dienst - Proces-verbaal van voorlopige oplevering VBR Schalkhoven - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

43

Technische dienst - Proces-verbaal voorlopige oplevering: Infrastructuurwerken omgevingsaanleg 'Stationsstraat Hoeselt' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

44

Technische dienst - Dossier 2021-018 - Leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer atletiekterrein en looppiste Ter Kommen: vorderingsstaat 1 en verrekening 1 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

45

Cultuur - Aanvraag materiaal uitleendienst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021