Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Belasting- en retributiereglementen - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Statistieken ziekteverzuim - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Wijziging functietitel 'Deskundige communicatie' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Wijkwerken 4de kwartaal 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0597 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0625 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0647 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-009: aanstellen ontwerper herinrichting Hoeselt centrum - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-056: aankoop papier - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-057: leveren en plaatsen van laserprojector en scherm - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

19

Burgerzaken - Verzekeringspolis minigraver Hyundai - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

20

School - Organisatie middagtoezicht - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Overzicht punten

 

21

Secretariaat (gemeente) - Organisatie 11-novemberviering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.