Overzicht punten

 

1

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

2

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

3

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

4

Financiën (gemeente) - Belasting- en retributiereglementen - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

5

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

6

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

7

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

8

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

9

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Spontane sollicitatie - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Sluitingsdagen gemeentelijke diensten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

12

Personeelszaken - Toekenning ecocheques - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Aanstelling waarnemend toezichthouder milieuhandhaving - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0328 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0330 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

16

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0332 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-021: aankoop materialen voor het inrichten van hondenweiden - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-051: aankoop papierversnipperaars - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

19

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-053: juridische begeleiding sportpark Hoeselt - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

20

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-056: leveren en plaatsen LED-scherm - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Overzicht punten

 

21

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 26 november 2020 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/11/2020
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.