Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Marktconsultatie leningen - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

06

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0773 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

07

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0778 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Omgevingsvergunning - melding 2023/0802 - Aktename

 

Akte genomen

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning - melding 2023/0804 - Aktename

 

Akte genomen

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2023-032 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-051: aankoop betonstraatstenen - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-057: opmaak bomenplan - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-058: aankoop digiborden - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-059: aankoop zeecontainers - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Dossier: 2023-060: aankoop schoolmeubilair - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Aanleg gescheiden riolering Schalkhovenstraat/Lindenhofstraat - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

17

Technische dienst - Gebruiksovereenkomst Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

18

Jeugd - Subsidies Jeugd 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

 

19

Jeugd - Schenking fietsen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/11/2023