Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier tweede verblijven aanslagjaar 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Intentieverklaring 'Inventaris Onroerend Erfgoed' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-044: aankoop dranghekken en transportbokken - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

13

Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

14

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

15

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

16

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

17

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

18

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

19

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

20

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

21

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

22

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

23

Technische dienst - Aquafinproject 20.0451V 'Hoeselt - Aanleg gescheiden riolering in de Schalkhoven- en Lindehofstraat' - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

24

School - Vacantverklaring i.f.v. vaste benoeming - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

25

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

26

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

27

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

28

Secretariaat (gemeente) - Toegevoegde agenda gemeenteraad 26 oktober 2023 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/10/2023