Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier tweede verblijven aanslagjaar 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Intentieverklaring 'Inventaris Onroerend Erfgoed' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-044: aankoop dranghekken en transportbokken - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

13

Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

14

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

15

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

16

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

17

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

18

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

19

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

20

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

21

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

22

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

23

Technische dienst - Aquafinproject 20.0451V 'Hoeselt - Aanleg gescheiden riolering in de Schalkhoven- en Lindehofstraat' - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

24

School - Vacantverklaring i.f.v. vaste benoeming - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

25

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

26

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

27

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

28

Secretariaat (gemeente) - Toegevoegde agenda gemeenteraad 26 oktober 2023 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.