Overzicht punten

 

1

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

2

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

3

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

4

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

6

Personeelszaken - Melding zwangerschap - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

7

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

8

Personeelszaken - Aangepaste werking gemeente Hoeselt i.h.k.v. corona - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

9

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Toegankelijkheidsreglement Demervallei Hoeselt - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0337 - beroepsprocedure - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0368 - beroepsprocedure - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0436 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0445 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

16

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2021/01 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Rioleringsproject Alt-Hoeselt - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

18

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Hoeselt Run 2021' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

19

Mobiliteit - Resultaten enquête schoolomgeving Beukenlaan - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

20

Sport - Plaatsing terras Kioskplein n.a.v. 'Hoeselt Run 2021' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

21

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-038: betononderzoek zwembadkuip - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/06/2021