Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Consolidatie arbeidsongeval - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Consolidatie arbeidsongeval - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0829 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-018: leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer atletiekterrein en looppiste Ter Kommen - Definitieve oplevering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-034: vergroening begraafplaats Alt-Hoeselt - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-009: maaien wegbermen en afvoeren maaisel - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-010: aankoop theaterspots - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-011: leveren en plaatsen theatertrekken - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-019: aankoop ecorasters - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-020: leveren en plaatsen automatische slagboom in de Beukenlaan - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-023: aanleg toegangsweg sportpark via Gansterenstraat - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

19

Burgerzaken - Verkiezingen 9 juni 2024: vaststelling kiezerslijst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

20

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Parkeerverbod Hooilingenstraat (avondmarkt)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

21

Technische dienst - Aanwending rioleringsfonds Fluvius i.h.k.v. het project R006870 'Uitbreiding Industrielaan' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

22

Technische dienst - Offerte Fluvius: studie -en aansluitingskosten klantencabine nieuwe voetbalkantine - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

23

Secretariaat (gemeente) - Militaire oefening - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

24

Secretariaat (gemeente) - Standpunt klacht bij Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tegen 'Gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 februari 2024 inzake lastvoorwaarden en gunningswijze realisatie openbare infrastructuur 'Sportpark Hoeselt' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

25

Overheidsopdrachten - Beëindiging contract maaltijdcheques - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.