Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Belasting- en retributiereglementen - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Technisch assistent' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Openstelling functie 'Technisch assistent' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Afsluiten arbeidsongeval zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Spontane sollicitatie - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Verlofregeling 2024 - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

21

Personeelszaken - Vaststelling personeelsformatie - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0764 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-047: aankoop verkeersborden - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-064: aankoop automatische externe defibrillators (AED) - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

16

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Dierenzegening & kermis Sint-Huibrechts-Hern' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

17

Technische dienst - Jaarlijkse personeelsuitstap - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

18

School - Vrijwillig ontslag - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Vaststelling data OCMW- en gemeenteraad 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

20

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 26 oktober 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023