Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Aanvraag stopzetting loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Administratief medewerker (Omgeving)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Selectieprocedure functie 'Deskundige ruimtelijke ordening' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Vaststelling rechtspositieregeling - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

12

Personeelszaken - Besluit algemeen directeur - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Geweigerd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0683 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Deelname valentijnsactie huiskatten 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-019: bruikleenovereenkomst koffieautomaten - Samenaankoop - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Design-build voetbalkantine met aanhorigheden en build 2 voetbalvelden - Datum indiening - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Fluviusprojecten R003849 'Nieuwe Baan' en R003850 'Molenbroekstraat en Haamstraat' - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

19

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-024: uitgraven en leggen stoepen 2021-2022 - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

20

Lokale economie - Aanvraag horecavergunning 'Amadeo' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

21

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

22

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

23

School - Kilometervergoeding dienstreizen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Overzicht punten

 

24

Secretariaat (gemeente) - Ondersteuning Damiaanactie 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/12/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.