Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanvraag onbetaald verlof - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Limburgse RPR - Occasionele gezamenlijke opdracht - Aanstellen dienstverlener i.k.v. juridische ondersteuning nieuw verloningsbeleid - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0831 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Samenaankoop aardgas en elektriciteit - Vlaams energiebedrijf (VEB) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Fluviusproject R006157 'Eikenbosstraat en Kukkelbosstraat' - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-020: externe ondersteuning dienst Omgeving (Milieu) - Meerwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-021: externe ondersteuning Omgeving (RO) - Meerwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-032: huur toiletcontainers - Meerwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-053: aankoop verreiker - Voorlopige oplevering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

16

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-034: vergroening begraafplaats Alt-Hoeselt - Voorlopige oplevering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

17

Mobiliteit - Deelname project 'Pukkelpop Nachtbussen' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

18

Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst Liège Airport - Beroep - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

19

Secretariaat (gemeente) - Toegevoegde agenda gemeenteraad 27 juni 2024 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.