Overzicht punten

 

1

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

2

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

3

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

4

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

6

Personeelszaken - Aangepaste werking gemeente Hoeselt i.h.k.v. corona - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

7

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

8

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

9

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0403 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 20210409 - Advies - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-008: leveren en plaatsen van een toeristisch landschapselement - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-056: leveren en plaatsen LED-scherm - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Gebruiksovereenkomst software 'Plan3D' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

14

Personeelszaken - Uitvoering groenonderhoud via wijk-werken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/03/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.