Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Budgetjaar 2021: ambtelijke verschuiving type 1 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aangifte arbeidsongeval - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Spontane sollicitatie - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Selectieprocedure functie 'Deskundige communicatie' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Administratief medewerker Secretariaat' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

12

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Logistiek medewerker' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

13

Personeelszaken - Verslag tuchtonderzoek bibliothecaris - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

16

Omgeving - Aanvraag vrijstelling heffing op leegstand - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

17

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0337 - beroepsprocedure - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

18

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0400 - beroepsprocedure - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

19

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0456 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

20

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0471 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

21

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0477 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

22

Omgeving - Verkaveling 2001398V01 - Verzaking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

23

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-011: leveren en plaatsen nieuwe ramen pastorij Romershoven - Meerwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

24

Overheidsopdrachten - 2021-012: aanstellen ontwerper Mottepark - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

25

Overheidsopdrachten - Licentieovereenkomst en onderhoudscontract 'WiFi4EU' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

26

Overheidsopdrachten - Overeenkomsten Vlaams energiebedrijf (VEB) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

27

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Dag van de landbouw' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

28

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Finalespel De Tien Alt-Hoeselt' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

29

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Wielerwedstrijd De Ware Vrienden' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

30

Mobiliteit - Tijdelijke politiereglement op het verkeer n.a.v. proefopstelling tractorsluis op de ruilverkavelingsweg t.h.v. de Hanterstraat - Opheffing - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

31

Mobiliteit - Bekrachtiging burgemeestersbesluit n.a.v. 'Costa Hoeselt' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

32

Technische dienst - Oplevering diverse projecten/nutswerken Fluvius - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

33

Technische dienst - Organisatie daguitstap Technische Dienst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/09/2021