Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Budgetjaar 2024: ambtelijke verschuiving type 1 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Belasting- en retributiereglementen - Kennisgeving en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0781 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0858 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning 2024/0863 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Definitieve opheffing bescherming als monument vakwerkhoeve Romershovenstraat 120 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Aanvraag verbranding i.h.k.v. perenvuur - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2024-011 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2024-012 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

16

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2024-013 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-016: opmaak ontwerp verbouwing foyer & vrijetijdsloket Ter Kommen - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-029: bouwcoördinatie project Sportpark - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

19

Mobiliteit - Subsidieaanvraag Departement Mobiliteit & Openbare Werken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

20

Technische dienst - Grondwerken Wyre  - Oude Nederbaan - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

21

Technische dienst - Grondwerken Proximus - Oude Nederbaan - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

22

Secretariaat (gemeente) - Zitdagen 2024 FOD Financiën - Aanpassing - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.