Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Openstelling functie 'Communicatieverantwoordelijke' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0788 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0791 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-053: aankoop lichte vrachtwagen - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Ontwerp riolerings- en wegeniswerken Gansterenstraat, Oude Nederbaan en Parkstraat - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

14

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Winterstreet' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

15

Technische dienst - Offerte De Watergroep uitbreiding net t.h.v. de Industrielaan - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

16

Technische dienst - Grondwerken De Watergroep - Industrielaan - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

17

Technische dienst - Grondwerken Fluvius - Tuinstraat - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

18

Cultuur - Aanvraag stroomgenerator Sint-Hubertusfeest - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.