Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Bijkomende sluitingsdagen Bibliotheek - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Omgevingsvergunning - melding 2024/0869 - Aktename

 

Akte genomen

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2024-010 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-001: herconditionering archief - Oplevering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-050: uitvoeren archeologisch onderzoek sportpark Hoeselt - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

15

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-052: aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van de openbare infrastructuur 'Sportpark' - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

16

Technische dienst - Grondwerken Wyre - Romershovenstraat - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

17

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

18

School - Aanstelling wervingsambt basisonderwijs - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 30 mei 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.