Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddemandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

10

Omgeving - Verdeling van grond - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

11

Omgeving - Voorkooprecht leegstaande woning - Weigering

 

Geweigerd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

12

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0480 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

13

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0526 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

14

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0568 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

15

Omgeving - Omgevingsvergunning 2022/0583 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

16

Omgeving - Vergunning muziekactiviteit 2022-002 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

17

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-052: aankoop vrachtwagen - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

18

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-004: maaien wegbermen en afvoeren maaisel - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

19

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-015: onderhoud wegen 2020-2021 - Voorlopige oplevering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

20

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-016: opmaak ontwerp verbouwing foyer & vrijetijdsloket Ter Kommen - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

21

Overheidsopdrachten - Dossier 2012-051: opmaak RUP Handel - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

22

Technische dienst - Dossier 2020-033: verbouwing Sint-Hubertuszaal: afwerking - Werfverslag - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

23

Technische dienst - Dossier 2020-033: verbouwing Sint-Hubertuszaal: afwerking - Voorlopige oplevering - Weigering

 

Geweigerd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

24

Technische dienst - Leveringsprobleem led-armaturen openbare verlichting - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

25

Technische dienst - Aanvraag onderhoud speelterrein - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

26

Mobiliteit - Aanvraag machtiging praalwagen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

27

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. de inhuldiging van de Troostplek Kruislinde - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

28

School - Tijdelijke aanstelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

29

Communicatie - Afsprakennota 'communicatie' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

30

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 31 maart 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

31

Mobiliteit - Aanvraag machtiging praalwagen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.