Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Bezwaarschrift nr 2022/13/001 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Wijziging sluitingsdagen bibliotheek - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Upgrade Microsoft licenties - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-052: aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van de openbare infrastructuur 'Sportpark' - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-016: opmaak ontwerp Mottepark - Ereloonnota - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

12

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Nacht der Nachten' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

13

Technische dienst - Aanvraag schilderwerken kapel Eikaertstraat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

14

Technische dienst - Aanvraag plaatsing tafel en banken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

15

Technische dienst - Fluvius - Versnelde verledding openbare verlichting - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

16

Secretariaat (gemeente) - Toegevoegde agenda gemeenteraad 30 maart 2023 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.