Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Aanvraag Vlaams Zorgkrediet - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

06

Omgeving - Bebossingsaanvraag - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

07

Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

08

Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

09

Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

10

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

11

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

12

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

13

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

14

Burgerzaken - Aanvraag grafconcessie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

15

Burgerzaken - Verzekering Renault vrachtwagen Technische Dienst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

16

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Straatbarbecue Zandkuilstraat' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

17

Technische dienst - Aanvraag plaatsing zitbank - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

18

Technische dienst - Fluvius - Raming netuitbreiding Tuinstraat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

19

Technische dienst - Fluvius - Jaaractieplan verledding 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

20

Technische dienst - Grondwerken Fluvius - Industrielaan - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

21

Technische dienst - Infrastructuurbedrijf WYRE - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

22

Jeugd - Aanvraag plaatsing sjorconstructies Chiro - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

23

Jeugd - Vrijwilligersvergoeding speelpleinanimatoren 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

24

Secretariaat (gemeente) - Fusie Bilzen-Hoeselt - Samenstelling shortlist nieuwe stadsnaam - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

25

Secretariaat (gemeente) - Toegevoegde agenda gemeenteraad 31 augustus - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/08/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.