Overzicht punten

 

1

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

2

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

3

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

4

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Beëindiging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

6

Personeelszaken - Update compensatieregeling corona - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

7

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0389 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

8

Omgeving - Omgevingsvergunning 2021/0426 - Advies - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

9

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-010: transporteren van grond door derden - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-009: verbouwing Sint-Hubertuszaal: HVAC en sanitair - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

11

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. proefopstelling 'Schoolstraat' t.h.v. de Beukenlaan - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-018: leveren en plaatsen van een kunststof sportvloer atletiekterrein en looppiste Ter Kommen - Vaststelling lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.