Overzicht punten

 

01

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Verzekeringspolis dienstvoertuig Technische dienst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Pensioen logistiek medewerker - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

08

Overheidsopdrachten - Beëindiging contracten HRM - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

09

Burgerzaken - Verkiezingen 9 juni 2024: locaties aanplakborden - aanpassing Romershoven - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Overzicht punten

 

10

Cultuur - Lidmaatschap Trulketelkapel bij Monumentenwacht Vlaanderen vzw - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 15/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.