Overzicht punten

 

1

Secretariaat (gemeente) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

2

Financiën (gemeente) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

3

Financiën (gemeente) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

4

Financiën (gemeente) - Inname openbaar domein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

6

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

7

Personeelszaken - Melding zwangerschap - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

8

Personeelszaken - Stand van zaken tuchtprocedure bibliothecaris - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

9

Omgeving - Sensibiliseringsactie 'Honden aan de leiband' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-001: aankoop machines groenonderhoud - Stopzetting - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-019: ontgravingen begraafplaats Hoeselt centrum - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-033: verbouwing Sint-Hubertuszaal: afwerking - Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Dossier 2020-033: verbouwing Sint-Hubertuszaal: afwerking -  Vorderingsstaat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Dossier 2019-037: omgevingswerken Sint-Hubertuszaal - Voorlopige oplevering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

15

Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement op het verkeer n.a.v. 'Hoeselt kermis' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

16

Lokale economie - Aanvraag standplaats wekelijkse vrijdagmarkt - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

17

Preventie - Organisatie 'Hoeselt kermis (voorjaar 2021)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

18

Secretariaat (gemeente) - Verloven en vergaderingen zomer 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Agenda gemeenteraad van 27 mei 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021